Novosti
Objava dobitnika.

Objava dobitnika.

Srebrno bijela ogrlica sa bisernim perlicama.

Više

Premium objava.

Premium objava.

500 hrvatskih kuna osvaja?

Više

Copyright (c) 2015. Twisted studios. Sva prava pridržana.

UVJETI KORIŠTENJA
   

Općenito    
 
Twisted Studios j.d.o.o. zajedno sa produkt partnerom (u daljnjem tekstu: partner) dogovara i promovira usluge i proizvode putem natjecateljskih igara na portalu "Nagradnjaca.hr". Twisted Studios j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: portal Nagradnjaca.hr) provodi promotivne dnevne natjecateljske igre u svoje ime, ali i u ime partnera putem svojih internetskih stranica portala Nagradnjaca.hr, kao i Facebook profila portala Nagradnjaca.hr. Ukoliko portal Nagradnjaca.hr u dogovorenom i određenom vremenskom periodu uspješno promovira usluge/proizvode od strane partnera, tj. održi natjecateljsku igru/e prema uzajamnom dogovoru, partner će odobriti korištenje svojih usluga/proizvoda u cjelosti, a u svrhu davanja iste kao glavne nagrade, i prema dogovoru sa portalom Nagradnjaca.hr, izvršiti će plaćanje naknade, tj. određeni postotak (prema važećem cjeniku i Ugovoru) od dogovorene maloprodajne cijene nagrade portalu Nagradnjaca.hr za promociju, tj. za svaku održanu natjecateljsku igru posebno, a prema uzajamno postignutom dogovoru.

Portal Nagradnjaca.hr nije proizvođač niti dobavljač usluga/proizvoda, a koje nudi preko svojih promotivnih igara na stranicama Nagradnjaca.hr, i kao takav nije, niti ne može biti odgovoran za bilo kakve eventualne poteškoće i štete koje mogu nastati prilikom korištenja usluga/proizvoda koje nudi.

Za raspoloživost i dostupnost nagrada, a već najavljenih putem novosti, i promoviranih putem započetih natjecateljskih igara odgovoran je isključivo partner, koji se ujedno i obvezuje dostaviti onu uslugu/proizvod koja je i Ugovorno najavljivana/promovirana putem portala Nagradnjaca.hr. U slučaju neizvedivosti i/ili tehničkih poteškoća u dostupnosti nagrade/a, a od strane partnera, partner se obvezuje nagradu nadomjestiti novom, ili sličnom već  najavljenoj/promoviranoj nagradi.

Nakon što korisnik/igrač odigra igru i dobije online potvrdu o osvajanju nagrade, portal Nagradnjaca.hr prestaje biti nadležan i odgovoran nad istim, i svu obvezu prema korisniku od tog trenutka preuzima partner, koji se ujedno i obvezuje ugovorenu promotivnu uslugu/proizvod isporučiti u roku poštujući standarde kvalitete na najkvalitetniji i najbrži mogući način. Za sve eventualne poteškoće i probleme, ozljede, bolesti, potraživanja, odgovornosti, i sve eventualne nastale troškove samog korisnika, kao i za bilo koju moguću naknadu poradi neiskoristivosti nagrade, u bilo kojem dijelu pružanja usluge od strane partnera odgovoran nije portal Nagradnjaca.hr, već isključivo partner. U slučaju da glavnu nagradu dodjeljuje Twisted studios, a ne partner, (ili partner ali isporuku dogovorno u suradnji s partnerom vrši Twisted studios) isti je odgovoran za isporuku i obvezuje se osvojenu nagradu (uslugu/proizvod) isporučiti u roku, također na najkvalitetniji i najbrži mogući način poštujući standarde kvalitete.

Nagrade koje se osvoje igranjem natjecateljskih igara na Nagradnjaca.hr, kao i na Facebook profilu portala Nagradnjaca.hr, promocijske su nagrade i podložne ovim "Uvjetima korištenja", kao i "Pravilima igre" portala Nagradnjaca.hr, tj. upravitelja tvrtke Twisted Studios.

Uspješno odigranom igrom smatra se pročitati sadržaj igre, ispuniti traženi zadatak prateći "Pravila igre" te pravovaljanim slanjem poslati odgovor u zadanom roku za svaku igru zasebno. Svaka igra ima vidljivo prikazan status igre, kao i preostalo aktivno vrijeme trajanja igre. Pri prvom igranju potrebna je registracija korisnika (prijava kod svakog slijedećeg igranja), a sve radi igranja aktivnih igra, kojom ujedno stječete pravo uvida u svoje korisničke podatke, trenutno stanje nivoa, broj ostvarenih bodova i igara, trajanje PREMIUM članstva, osvojenih nagrada, kao i uvid u svoje osobne podatke, a koji su dostupni za ugodnije vođenje evidencije, i jednostavnije planiranje daljnje igre za svakog korisnika/igrača posebno.

Koristeći i/ili posjećujući stranice portala Nagradnjaca.hr - uključujući sav sadržaj dostupan kroz Nagradnjaca.hr stranice prihvaćate ove "Uvjete korištenja"! Ovi "Uvjeti korištenja" portala Nagradnjaca.hr, kao i bilo koje eventualne promjene i dopune ovoga teksta ("Uvjeti korištenja") čine legalan sporazum između portala Nagradnjaca.hr i Vas, kao korisnika/posjetitelja portala! U slučaju ne slaganja sa svim navedenim (ili bilo kojim dijelom) u ovom tekstu "Uvjeta korištenja", i obvezama koje iz tog istog teksta proizlaze, nemate pravo koristiti/posjećivati portal Nagradnjaca.hr.

Ovi Uvjeti korištenja obvezuju svakog korisnika/posjetitelja bez obzira da li je on registrirani član portala Nagradnjaca.hr, ili samo posjetitelj (osoba koja pregledava Nagradnjaca.hr stranice, a da nije registrirana).


1. Opis usluge

Nagradnjaca.hr pruža razne interaktivne usluge putem svojih stranica. Pod usluge ubrajaju se upravljanje sadržajem, informacijske usluge i dr. Iznad svega, navedenim uslugama upravlja/vodi tvrtka Twisted Studios j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska. Nagradnjaca.hr svoje usluge pruža u suradnji sa trećim stranama (partneri).


2. Korištenje

Portal Nagradnjaca.hr, kao i Facebook profilne stranice portala Nagradnjaca.hr, namjenjene su za osobno korištenje i ne mogu se koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe, osim one koje je portal Nagradnjaca.hr odobrio, tj za koju ima Ugovorena prava. Ilegalno i/ili neautorizirano korištenje svih usluga portala Nagradnjaca.hr, između ostaloga i sakupljanje korisničkih imena kao i/ili elektroničke pošte (e-mail adresa registriranih članova portala Nagradnjaca.hr) elektronskim, ili drugim načinima za svrhu slanja nepredviđene elektroničke pošte ili neovlaštenog povezivanja na portal Nagradnjaca.hr strogo je zabranjeno! Komercijalno reklamiranje, reklamni linkovi, ili bilo kakav drugi sličan oblik oglašavanja koji je ilegalan i koji nije odobren od strane portala Nagradnjaca.hr može uzrokovati poništavanjem članstva za registrirane članove, i snositi opće posljedice za pravne subjekte bez prethodnog upozorenja! Krajnji korisnik/posjetitelj portala Nagradnjaca.hr je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih podataka, kako osobnih tako i zaporki koje je samostalno unio, tj. na mjestima gdje one kao takove postoje. Nadalje korisnik je upoznat sa činjenicom da je na internetu moguće doći do aktivnosti, prekida događaja ili usluga koje su izvan utjecaja i kontrole tvrtke Twisted Studios j.d.o.o. Portal Nagradnjaca.hr ne može garantirati da će njegove internet stranice biti uvijek dostupne, i da neće biti povremeno održavane ili da neće imati tehničkih problema sa svojom opremom, serverom, podacima, ali može garantirati da će promptno obavijestiti svoje članove, te isto pokušati riješiti u najkraćem roku, i to ne na štetu korisnika, ili registriranog člana portala Nagradnjaca.hr

Ovi "Uvjeti korištenja" vrijede za sve članove/posjetitelje portala Nagradnjaca.hr, kao i Facebook stranica portala Nagradnjaca.hr. Nagradnjaca.hr (kao i Facebook stranice portala Nagradnjaca.hr) mogu sadržavati linkove (poveznice) na internetske stranice treće strane, ili nuditi sadržaje sa web stranica treće strane koji nisu u vlasništvu Nagradnjaca.hr i/ili kontrolirani od strane istoga portala. Portal Nagradnjaca.hr nema nikakvu kontrolu, i ne preuzima nikakvu odgovornost nad navedenim sadržajem, i svemu vezanom za internetske stranice treće strane. Koristeći portal Nagradnjaca.hr, isti oslobađate bilo kakve odgovornosti zbog Vašeg korištenja bilo kojih internet stranica treće strane.


3. Promjene "Uvjeta korištenja"

Nagradnjaca.hr zadržava svako pravo promjene/modificiranja ovih "Uvjeta korištenja" u bilo koje vrijeme, zbog bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, a korisnici/posjetitelji portala Nagradnjaca.hr prihvaćaju da će biti vezani za te iste promjene i modifikacije ovih "Uvjeta korištenja". Slijedom toga, preporučamo da pročitate ove "Uvjete korištenja", kao i pravila korištenja drugih stranica portala koje eventualno posjećujete, a mogu se ticati treće strane.


4. Sposobnost prihvaćanja "Uvjeta korištenja"

Potvrđujete da imate najmanje 18, ili više godina starosti ili da ste primjenjive starosne dobi u nadležnosti gdje obitavate, i/ili otkuda imate pristup portalu Nagradnjaca.hr. Nadalje, potvrđujete da ste u potpunosti kompetentni i sposobni za sve obveze, uvjete, predstavke i upozorenja postavljena u ovim "Uvjetima korištenja". Od Vas se mogu zatražiti osobni identifikacijski podaci, kao i druge informacije kod registriranja i/ili korištenja portala Nagradnjaca.hr, kao i Facebook stranica portala Nagradnjaca.hr.


5. Oprema i pristupanje portalu Nagradnjaca.hr

Korisnik/posjetitelj je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje informatičke opreme, uključujući sav potreban software (programi, aplikacije) i hardware (fizička, materijalna oprema) koji posjeduje i koji koristi. Portal Nagradnjaca.hr nije odgovoran za bilo kakva oštećenja informatičke opreme korisnika, kao i pripadajućeg softwarea (programa i aplikacija), a koja mogu nastati kao posljedica korištenja internet stranica portala Nagradnjaca.hr.


6. Članske obveze

Koristeći usluge, i posjećujući stranice portala Nagradnjaca.hr potvrđujete i obvezujete se da nećete dopustiti drugima (treće strane) da koriste vaše korisničke i pristupne podatke za slijedeće radnje: a) davanje/prijenos ili bilo kako drugo učiniti dostupnim vaše podatke, a koji su protuzakoniti, štetni, prijeteći, uvredljivi, delikatni, vulgarni, obsceni, narušavaju nečiju privatnost, puni mržnje, rasistički; b) lažno se predstavljati kao treća osoba, ili kao osoblje i uredništvo portala Nagradnjaca.hr i na taj način davati krive i/ili lažne izjave i informacije; c) davanje ili vršenje prijenosa komercijalnih e-mail adresa na način da ista radnja ima sličnosti sa „spamom“ (neželjena i nekontrolirana elektronička pošta); d) davanje ili prijenos bilo kojeg dijela korisničkih podataka, a koji sadrži programske i sve ostale elektroničke viruse, kao i bilo koje druge elektroničke kodove, datoteke, podatke ili programe namijenjene ometanju, uništavanju, limitiranju funkcionalnosti, kontroliranju ili zadržavanju na i u bilo kojem informatičkom software-u (programi, aplikacije) ili telekomunikacijskoj opremi; e) namjerno ili nenamjerno kršenje lokalnih, državnih, nacionalnih ili internacionalnih zakona i f) promovirati, nuditi na prodaju ili prodavati blo koji proizvod, koji: 1.- krši primjenjiv državni, nacionalni ili lokalni zakon ili propis/regulativu, 2.- za koji nemate puno pravo, kako legitimno, zakonsko i vlasničko i 3.- za koji portal Nagradnjaca.hr smatra da nije prikladan da se prodaje, nudi ili promovira na portalu.  

Portal Nagradnjaca.hr zadržava svo pravo da može reagirati i informirati druge strane u slučaju bilo kojeg prijavljenog, ili zabilježenog kršenja navedenih "Uvjeta i korištenja"!

Nadalje, dobivanjem pristupnih podataka za registraciju na Nagradnjaca.hr, dužni ste čuvati istu, i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašom zaporkom/šifrom. Nadalje, slažete se da ćete obavijestiti portal Nagradnjaca.hr o bilo kakvom neovlaštenom korištenju Vaše šifre, kao i o svim eventualnim probijanjima sigurnosti. Nakon korištenja korisničkih podataka i šifre i svih ostalih podataka portala Nagradnjaca.hr, obvezujete se odlogorati (odjaviti se sa Vašeg korisničkog računa). Portal Nagradnjaca.hr nije, i ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje proizlazi iz neprihvaćanja ovih "Uvjeta korištenja". Također, nećete koristiti korisničke podatke, pristupne podatke ili šifru nekog drugog Člana portala Nagradnjaca.hr.


7. Sadržaj

Sadržaj na portalu Nagradnjaca.hr dat je korisnicima na korištenje kakav je, za osobno informiranje, i ne može se kopirati, reproducirati, distribuirati, prenašati, prikazivati, prodavati, licencirati, ili bilo kako drugačije eksploatirati za bilo koje/čije potrebe i svrhe bez prethodne suglasnosti odgovarajućih vlasnika. Twisted studios j.d.o.o. zadržava sva vlasnička prava na cjelokupan sadržaj i usluge portala Nagradnjaca.hr kao i sadržaja i usluga sa Facebook stranica portala Nagradnjaca.hr. Korisnik/posjetitelj portala Nagradnjaca.hr slaže se da neće zaobilaziti, onemogućavati, ili bilo kako ometati bilo koje sigurnosne značajke, postavke, programe i ostalo što čini sigurnosne servise na portalu Nagradnjaca.hr, kao i procese koji štite/ograničuju od neovlaštenog kopiranja bilo kojeg sadržaja.

Svi poslani tekstualni, audio i video materijali/sadržaji portalu Nagradnjaca.hr (kao i Facebook stranicama portala Nagradnjaca.hr) od strane drugih osoba (treće strane), kao i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Sadržaji), mogu, ali i ne moraju biti objavljeni na portalu Nagradnjaca.hr (ili Facebook stranicama portala). Portal Nagradnjaca.hr nije dužan navedene i dobivene Sadržaje vratiti pošiljateljima.

Sve osobe koje pošalju Sadržaje na portal Nagradnjaca.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavljaju isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu potpuna autorska/vlasnička prava. Portal Nagradnjaca.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih s kojima stupa u bilo kakav odnos u pogledu Sadržaja, a koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se slanjem Sadržaja portalu Nagradnjaca.hr iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošćui suglasnost s prije navedenim stajalištima portala Nagradnjaca.hr.


8. Korisnički podnesci i privatnost

Portal Nagradnjaca.hr dozvoljava objavljivanje korisničkih podataka (podnesaka) od strane korisnika, i ne garantira povjerljivost tih istih korisničkih podnesaka u slučaju kršenja ovih "Uvjeta korištenja". Kako su ti korisnički podnesci javni, a ne privatne prirode, kao i sve diskusije ocjena, eventualne privatne poruke, komentari, chat sobe i/ili drugi načini međusobnog komuniciranja ili slanja poruka, kao takovi automatski su podležni nadziranju od strane portala Nagradnjaca.hr bez njihova znanja i dopuštenja.
Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na stranicama portala Nagradnjaca.hr (kao i Facebook stranicama portala), krajnji korisnik daje tvrtki Twisted Studios j.d.o.o. (Nagradnjaca.hr) pravo korištenja tih istih komentara, informacija ili poruka u svrhu promocije, istraživanja tržišta, oglašavanja ili za bilo kakvo drugo informiranje i reklamu.

Koristeći portal Nagradnjaca.hr prihvaćate i priznajete da portal Nagradnjaca.hr zadržava svako pravo da odbije objaviti Korisničke podneske, da iste obriše, kao i da blokira pristup bilo kojem Korisničkom podnesku, u bilo koje vrijeme, zbog bilo kojeg razloga, ili bez ikakve napomene.
Nadalje, slažete se da portal Nagradnjaca.hr može otkriti Korisničke podneske ako to zakon nalaže, ili ako u dobroj volji vjeruje da su takva zadržavanja/čuvanja, kao i otkrivanja "Korisničkih podnesaka" potrebna za: a) usklađivanje sa legalnim procesima; b) opunomoćivanje ovih "Uvjeta korištenja"; c) odgovaranje na tvrdnje da bilo koji Korisnički podnesci krše prava trećih strana, ili bilo kojeg zakona, regulativa, pravilnika, ili d) štićenje prava, vlasništva, ili osobnih sigurnosti portala Nagradnjaca.hr, njegovih korisnika ili javnosti. Priznajete i prihvaćate da funkcioniranje i prijenost tehničkih procesa portala Nagradnjaca.hr, uključujući i Vaše korisničke podneske, mogu involvirati slijedeće: a) prijenos preko različitih mreža (web), i b) promjene kojima se potvrđuju tehničke potrebe spajanja mreža ili uređaja.


9. Naknada štete

Posjetitelj/korisnik portala Nagradnjaca.hr se obvezuje da će obeštetiti, i da neće smatrati odgovornim tvrtku Twisted Studios j.d.o.o., i da se odriče bilo kakvih pravnih i/ili legalnih prava ili lijekova, a koje bi mogli imati protiv portala Nagradnjaca.hr. To znači da se slažete da ćete nadoknaditi bilo kakvu štetu nanesenu portalu Nagradnjaca.hr, kao i da nećete držati portal Nagradnjaca.hr, njegove vlasnike, operatere, zaposlenike, administratore, kao i sve njegove eventualne podružnice, odgovornima u punoj mjeri prema zakonu, i to prema svim pitanjima, a koji se tiču Vašeg korištenja portala Nagradnjaca.hr.


10. Naplata usluga

Registracija, prijava i samo igranje Igre dana te Bonus igre na portalu Nagradnjaca.hr (kao i na Facebook stranicama portala) je besplatno. Za igranje Premium igre dana te Premium Bonus igre potrebno je izvršiti uplatu članarine za PREMIUM članstvo kako je navedeno na PREMIUM stranici. Vi, kao korisnik prihvaćate i potvrđujete da portal Nagradnjaca.hr zadržava pravo eventualnog naplaćivanja nekih od svojih usluga ovisno o trenutnim aktivnostima i promjenama, kao i pravo promjena cijena svojih usluga bez prethodne najave. U slučaju kršenja bilo kojeg dijela ovih "Uvjeta korištenja", portal Nagradnjaca.hr ima pravo onemogućiti svako daljnje korištenje usluga sa portala bez povrata novca za bilo koju uslugu na portalu Nagradnjaca.hr, a koja je (ili je bila) aktivna.


11. Točnost podataka

Također, potvrđujete i garantirate da su svi podaci koje ste dali portalu Nagradnjaca.hr točni i ispravni, i da ne krše ove "Uvjete korištenja".


12. Jamstvo odgovornosti

PORTAL NAGRADNJACA.HR NE DAJE JAMSTVA ZA TOČNOST I CJELOVITOST SADRŽAJA BILO KOJE DRUGE STRANICE/PORTALA LINK-anog (POVEZANOG) NA OVAJ PORTAL (NAGRADNJACA.HR).

NITI U BILO KOJEM SLUČAJU PORTAL NAGRADNJACA.HR, KAO NI SVI NJEGOVI UPOSLENICI, UREDNICI, NISU ODGOVORNI NITI SE MOGU SMATRATI ODGOVORNIMA PREMA VAMA (KORISNICIMA) ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, KAZNENU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, A PROIZAŠLU IZ: A) POGREŠAKA, NETOČNOSTI SADRŽAJA, KRIVE INTERPRETACIJE; B) OSOBNE ŠTETE ILI OZLJEDE BILO KOJE PRIRODE, KAO I OSOBNIH ŠTETA I OZLIJEDA TREĆE STRANE, A REZULTIRAJUĆI KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA PORTALA NAGRADNJACA.HR; C) NEAUTORIZIRANOG PRISTUPA SERVERU, KAO I BILO KOJIM OSOBNIM I POSLOVNIM PODACIMA POHRANJENIM NA SERVERU; D) OMETANJA ILI PRESTANKA PRIJENOSA PODATAKA SA I/ILI PREMA PORTALU; E) RAZNIH BUG-OVA, VIRUSA, TROJANSKIH KONJA, CRVA, ILI SLIČNIH, A KOJI SE MOGU PRENIJETI SA ILI KROZ PORTAL OD TREĆE STRANE I F) BILO KOJEG PONAŠANJA (ONLINE ILI OFFLINE – NA MREŽI ILI VAN MREŽE) BILO KOJEG KORISNIKA SERVISA PORTALA NAGRADNJACA.HR, A BILO DA SE ODNOSI NA JAMSTVA, UGOVORE, DELIKTE, ILI BILO KOJI DRUGI LEGALAN NAČIN, I BILO DA STE SVJESNI MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA!

PRETHODNO JAMSTVO ODGOVORNOSTI SE PRIMJENJUJE U PUNOJ MJERI DOZVOLJENO OD NADLEŽNOG ZAKONA.

PORTAL NAGRADNJACA.HR NE JAMČI, PODUPIRE, GARANTIRA ILI PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU REKLAMIRANU (PONUDJENU) OD NEKE TREĆE STRANE KROZ PORTAL ILI KROZ LINK (POVEZNICU) NA NEKU DRUGU STRANICU (SITE/PORTAL), ILI KROZ BILO KOJI REKLAMNI BANNER (SLIKA-LINK) NA DRUGI SITE/STRANICU. TAKOĐER, PORTAL NAGRADNJACA.HR NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVE TRANSAKCIJE PROIZVODA I USLUGA IZMEĐU VAS I TREĆE STRANE. PREPORUČAMO VAM OPREZ PRI TAKVIM I SLIČNIM RADNJAMA I TRANSAKCIJAMA.

TAKOĐER, IZRIČITO PRIHVAĆATE DA PORTAL NAGRADNJACA.HR NIJE NITI ĆE BITI ODGOVORAN ZA KORISNIČKE PODNESKE, NITI ZA BILO KAKVA KLEVETNIČKA, UVREDLJIVA I ILEGALNA PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE, I DA JE SVAKI RIZIK ISKLJUČIVO NA VAMA/KORISNICIMA.

PORTAL NAGRADNJACA.HR NE GARANTIRA DA JE PRIKLADAN I DOSTUPAN ZA KORIŠTENJE IZVAN GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE. KORISNICI KOJI PRISTUPAJU PORTALU NAGRADNJACA.HR IZVAN GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE TO ČINE NA ISKLJUČIVO SVOJU ODGOVORNOST!Vaša Nagradnjača.
 

Želiš znati
koja je NOVA igra?
Primaj redovite poruke i
doznaj nove igre!